Byggnadsplåtslageri

Byggnadsplåtslageriet står idag för den största delen av de jobb vi utför. Som ett led i detta har vi rekryterat relevant personal, och har idag sex kompetenta medarbetare som tillsammans har lagt flera tusentals kvadratmeter tak.

tjanster2

Vårt mål är att kunna erbjuda kompletta taklösningar, vilket innebär att vi har en stor vana av att sköta hela arbetsprocessen. Detta innebär att vi kan erbjuda följande tjänster:

 • Ställningsbygge

 • Avrivning/demontering

 • Bortforsling

 • Reparation

 • Underlagspapp/duk

 • Riktning och regling

 • Byte av vindskivor/takfotsbräda

 • Målning

 • Bleck och beslag

 • Vattenavrinning

 • Taksäkerhet

 • Takläggning (Tegelprofil, TP Plåt eller bandtäckningar)

 • Städning

Ta kontakt med oss om du har några funderingar eller vill begära en offert!

Copyright © Yttermyrs Plåtslageri AB 2013. All righs reserved.