Historia

Yttermyrs Plåtslageri startades 1962 av Ingemar Yttermyr. Han kom då från tidigare arbeten på Sandvik och Torsåkers Svets o Plåt. Plåtslageriet startade han i källaren på Fagervägen i Storvik där han då bodde. Företaget har alltid strävat mot att stå på flera ben, och byggnadsplåtslageriet kompletterades redan från början med olika svets- och industrijobb.

1984 köpte Ingemar fastigheten på Landsvägen 54 där det tidigare varit smides- och motorcykelverkstad. I dessa lokaler finns vi även idag, även om vi blivit något trångbodda. Lokalen är dock både lämplig och väl placerad!

1987 började jag, Per Yttermyr, på plåtslageriet. Tanken från början var att jag skulle hjälpa till under högsäsongen och sen börja på ett annat jobb. Men, tiden gick och jag trivdes. Efter 26 år tycker jag att mitt jobb inte kan bli så mycket bättre.

Ingemar jobbade kvar på plåtslageriet en bit in på 2000-talet. Samtidigt drev han och hans fru Kerstin ett jordbruk med skog och åkrar. Plåtslagarmästare Ingemar Yttermyr dog hösten 2012 74 år ung. Han kommer dock alltid att finnas kvar i våra minnen och i alla de tak som han har lagt i Storvik med omnejd.

Många tusen kvadratmeter plåt har lagts av personal på Yttermyrs Plåtslageri sedan starten för sextio år sedan. Det, om något, tycker jag borgar för att vi gör ett bra jobb och visar på att vi har satsat på rätt koncept!

Copyright © Yttermyrs Plåtslageri AB 2013. All righs reserved.